Er is één gebed dat boven alle andere gebeden gaat: Het Onze Vader.
Het is het gebed dat de Heer Jezus zelf aan zijn leerlingen heeft voorgezegd, toen ze Hem vroegen: "Heer, leer ons bidden."

             

 Matteus 6:7-13

Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij Hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden:
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome, Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad.

keramieke tegel in  de "Onze Vader"-kerk te Jeruzalem

Lucas 11:1-4

Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei één van zijn leerlingen tot Hem: “Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.”
Hij sprak tot hen: “Wanneer ge bidt, zegt dan:
Vader, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome.Geef ons iedere dag ons dagelijks brood,en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven aan ieder die ons iets schuldig is, En leid ons niet in bekoring.”

 

Het Onze Vader is het volmaakte gebed: het bevat alles wat we voor het aangezicht van God kunnen uitspreken of vragen.

 

Het Onze Vader is er in meer dan1200 talen; 
voor het Onze Vader in een aantal talen klik hier

De betekenis van het smeekgebed

Voor meer uitleg over het gebed zie: www.catechismus.nl